RUBRIKA AŠ DALINUOSI GGG ISTORIJA

Šį kartą rubrikoje Aš dalinuosi GGG istorija kalbamės su įmonės ginklininku Ąžuolu Rochmanu.

 

Maždaug XVI a. ginklininko pareigybė tapo titulu. Pagal žemietijų pareigūnų hierarchiją, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje dvaro ginklininkas buvo 19-as. 
O kaip yra dabar, praėjus keliems amžiams? Kiek ir kam yra svarbios ginklininko pareigos?

Šiais laikais ginklininkas neturi valstybinio titulo. Manyčiau, šiai pareigybei apibūdinti tinkamesnis žodis būtų specialistas. Nors, kad ir kaip būtų keista, šios specialybės žmonių Lietuvoje niekas profesionaliai neruošia. Be ginklininko pareigų neapsieitų tokios sritys, kuriose tiesiogiai naudojami ginklai, – tai kariuomenė, policija, saugos struktūros, įvairios amunicijos gamyklos. Taip pat ginklininkų paslaugomis naudojasi šauliai sportininkai, medžiotojai, ginklų parduotuvės.

Ąžuolai, Giriatės ginkluotės gamykloje ginklininko pareigas užimate nuo 2019 m. Papasakokite apie savo profesinį kelią. Kokius tikslus sau esate išsikėlęs?

Taip jau susiklostė, kad ginklai mane lydi daugiau nei pusę gyvenimo, neskaitant vaikystės, kai gamindavome savadarbius pompinius šautuvus. Pirmą kartą su tikru šaunamuoju ginklu susipažinau mokyklos suole. Tarybiniais laikais mokyklose vykdavo karinio rengimo pamokos, rodos, kartą per metus reikėdavo šaudyti mažo kalibro šautuvu pažymiui. Baigęs mokyklą tarnavau Lietuvos kariuomenėje. Atitarnavęs įstojau į Krašto apsaugos savanoriškąsias pajėgas ir atitarnavau 15 metų. Su ginklais teko darbuotis ginklų prekybos įmonėse UAB „Oksalis“, UAB „Zala Arms“, UAB „Vollit“, UAB „Ginklai“. Be to, daugiau nei 20 metų esu medžiotojas.

Ginklininko darbo nelabai galima apibrėžti vienetais, litrais, kubais ir panašiais matais, tai ir kokius nors konkrečius tikslus būtų sunku išsikelti. Bet ši specialybė reikalauja nemažai žinių, todėl pagrindinis tikslas būtų nuolat tobulėti, juk tam ribų nėra, ir naujausias žinias pritaikyti įmonėje.

Esate atsakingas už įmonės ginklų arsenalą, jų laikymo sąlygas, išdavimą, priėmimą, saugojimą. Kaip atrodo Jūsų darbo diena?

Taip, šios pareigos pasižymi tam tikru rutiniškumu, kadangi gamyba ir bandymai šovinių gamybos laboratorijoje vyksta nenutrūkstamai. Bandytojams reikia nuolat paruošti ir sutvarkyti balistinius vamzdžius. Šis darbas labai svarbus, todėl jam teikiu didžiausią prioritetą, nes nuo to iš dalies priklauso visos gamyklos darbų eiga. Taip pat kiekvieną pagamintų šovinių partiją testuojame ginklais, kuriuos tiems bandymams taip pat reikia paruošti, o atlikus bandymus sutvarkyti. Tai nemažai laiko ir kruopštumo reikalaujantys darbai. Taip pat į mano pareigas įeina ir šovinių, kapsulių, kapsulinių tūtelių, bei parako apskaita šovinių kokybės laboratorijoje. Kadangi šie procesai nuolat kinta, kiekvieną dieną reikia vesti jų apskaitą.

Kokių kategorijų šaunamuosius ginklus Jūs prižiūrite? Kokį seniausiai pagamintą ginklą galima rasti įmonės ginklų arsenale? 

Kadangi GGG įmonėje gaminami kariniai ir civiliniai ilgavamzdžių graižtvinių ginklų šoviniai, jiems patikrinti reikalingi atitinkami ginklai. Tai A ir B kategorijų ginklai. A kategorijai priklauso visi automatiniai ginklai ir kulkosvaidžiai – tai kariniai ginklai, kurių civilinėje apyvartoje nėra. B kategorijai priklauso civiliniai karabinai ir pusiau automatiniai ginklai. Ne visų ginklų amžių galima nustatyti nesusisiekus su gamintoju, gal yra ir senesnių, bet, mano žiniomis, seniausi yra du 1950 m. gamybos kalašnikovai.

Apžvelkite karinių, sportiniam-pramoginiam šaudymui ir medžioklei skirtų ginklų specifiką.

Iš esmės, visų ginklų specifika yra panaši, jie vieni kitus papildo. Kariniai ginklai yra patys stipriausi, patikimiausi, nes sukurti taip, kad nepriekaištingai veiktų pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Vis populiarėjant sportiniam šaudymui pasaulyje atsirado nemažai įvairių sportinio šaudymo šakų, joms dažniausiai ir gaminami siauros specializacijos ginklai, pasižymintys ergonomika ir precizišku taiklumu. Medžiokliniai šautuvai gaminami pagal medžiojamą objektą, medžioklės būdą, sąlygas, stilių. Čia labai daug kalibrų, kulkų svorių bei tipų.

Su kokiais ginklais testuojate GGG .308 Win ir GGG .223 Rem kalibro šovinius? 

.308 win kalibro šovinius testuojame su Blaser R93 Tactikal 2, HEKLER KOCH MR308 B&T APR 308 ginklais. .223 Rem – su Sauer 202 ir COLT M 4.

Manau, labai svarbi yra ginklo priežiūra. Pakalbėkime apie ginklo priežiūros resursus, jų būklę testuojant GGG šaudmenis. 

Taip, kiekvienas karys, šaulys ir medžiotojas pasakys, kad ginklas visada turi būti švarus, priešingu atveju jis gali užstrigti arba sulūžti pačiu atsakingiausiu momentu. O išskirtiniu atveju dėl laiku neišvalyto ginklo šaulys gali stipriai susižaloti ar net mirti. Tinkama ginklo priežiūra ir amunicija gerokai pailgina ginklo resursą ir tarnavimo laiką.

Ką patartumėte kalbant apie ginklo priežiūrą?

Šia tema galima kalbėti labai ilgai, bet pagrindiniai etapai yra tokie: ginklo išvalymas po šaudymo, ginklo sutepimas, kai ginklas bus naudojamas neilgai trukus, ginklo užkonservavimas, kai ginklas ilga laiką bus nenaudojamas, reguliarus vario ir švino apnašų pašalinimas nuo vidinių vamzdžių paviršių, ginklo išvalymas prieš šaudymą. Taip pat atskiroms ginklo dalims naudojamos skirtingos priemonės ir priežiūros būdai. Pvz.,vamzdžių priežiūra skirsis nuo slankiojamųjų mechanizmų priežiūros, medinių ginklų dalių priežiūra nuo plastikinių ir kompozitinių ir t.t. Patarčiau visada laikytis ginklo gamintojo rekomendacijų ir valymo priemonių gamintojų instrukcijų.

Jeigu Jums reikėtų įrengti ginklų istorijos ekspoziciją, kokie eksponatai joje puikuotųsi ir kodėl?

Kiekvienas ginklas yra savotiškai įdomus tiek savo techniniais sprendimais, tiek istoriškai. Prieš kiekvieną didelį karinį konfliktą ar jam vykstant pasaulį išvysta vienoks arkitoks legendinis ginklas, kuris ir toliau tobulėja, atsiranda jo atmainos, klonai ir t. t. Tokie ginklai labai įdomūs savo istorija ir vystymosi eiga. Įmonės ginklinėje yra tokių ginklų kaip MG-3,M-14, M-16, kalašnikovas. Jei ekspoziciją reikėtų įrengti įmonės mastu, tai joje turėtų būti kiekvienas ginklo modelis, naudotas testuojant gamykloje pagamintus šovinius. 

Yra ne vienas žinomas posakis, kuriame minimas ginklas. Gal galite pasidalyti ir paties pamėgta mintimi?

Geriausias ginklas yra tas, kuris yra šalia reikiamiausiu momentu.

Kaip manote, kurioje gyvenimo srityje, be profesinės, esate geriausias? Ką mėgstate daryti ir ko negalėtumėte net pabandyti?

Kaip minėjau anksčiau, esu medžiotojas, žvejoju, taip pat kartais iš savo laimikių pagaminu kokį patiekalą, ypač sekasi gaminti gamtoje. Dar mėgstu fotografuoti, skaityti. Ko negalėčiau pabandyti, nežinau, gal atsakyčiau, kad niekada nesakyk niekada.

Ir galiausiai – jeigu kuriam nors naujienų bei žinių portalui turėtumėte pateikti trumpą žinutę, nusakančią įmonės veiklą, kaip ji skambėtų?

GGG – Gerai, Geriau, Geriausiai.