GGG 7.62×51 mm NATO BALL ŠOVINIAI
Techninė specifikacija
Kalibras mm

7.62

Hidroizoliacinis lakas -

Tūtelės žiotys ir tūtelės-kapsulės jungtis yra nepralaidžios vandeniui

Šovinio ilgis mm

71,12-0,76

Šovinio svoris g

24,40±1,00

Kulka tipas

Ball

Kulkos svoris gr

147

g

9,65-0,20

Kulkos ilgis mm

28,95-1,00

Kulkos ištraukimo jėga N

≥265 N

Kulkos medžiaga -

Išorinis apvalkalas – CuZn10; šerdis  –   švino-stibis  (2,5 %)

Tūtelės medžiaga -

CuZn30

Tūtelės ilgis mm

51,18-0,38

Parakas type

Dvikomponentis, bedūmis

Kapsulė type

BOXER

-

Sprogstamoji, nesukelianti korozijos, be gyvsidabrio

BALISTINĖS SAVYBĖS
Suderinamumas: STANAG 2310, AC/225 (LG/3-SG/1) D/9, PFP (NAAG-LG/3-SG/1) D(2004)1.
ELEKTRONINIS GREIČIO, SLĖGIO IR SUVEIKIMO LAIKO MATAVIMAS (EPVAT), KIAG 6215 SLĖGIO KEITIKLIS
Šovinių temperatūra 21 °C + 52 °C – 54 °C
Greitis prie 24 m, m/s   = 823 ± 15 - 75 <=  +52°C -  21°C <=+ 45 - 75 <= -54°C -   21°C <=+ 45
Slėgis ties tūtelės žiotimis, barais P + 3 SD <= 4450 -1100<=P++52°C - P21°C<=+550
P+52°C <= 4600
-1100<=P-54°C - P21°C<=+550
P-54°C <= 4600
Slėgis dujų nuvedimo kanale, barais P - 3 SD >= 560 - -
Suveikimo laikas, ms T <= 4 - -
Kulkos energija ties tūtelės žiotimis, J E >= 2931 - -
Kulkos energija prie 24 m, J E >= 2756 - -

V = koreguotas vidutinis greitis P = koreguotas vidutinis greitis

TIKSLUMAS prie 550 m atstumo Horizontalus standartinis nuokrypis Vertikalus standartinis nuokrypis
<=200 mm <=200 mm
FUNKIONALUMAS IR VEIKSMINGUMAS  Leidžiamas defektų procentas neturi būti viršytas
TRAJEKTORIJOS SUTAPDINIMO BANDYMAS

prie 300 m atstumo
prie 500 m atstumo

Vertikalus poslinkis Horizontalus poslinkis
<= 125 mm
<= 275 mm
<= 175 mm
<= 385 mm

PRAMUŠIMO BANDYMAS prie 550 m atstumo

Pramušimas
Plieninė plokštė
Aliuminio plokštė (ekranas) (0,3 m už plieno plokštės)

 

>= 90 %
3,5 mm (SAE 1010 / 1020, hardness RB 55–70)
0,5 mm 2024T3

KAPSULĖS JAUTRUMAS


Kritinio aukščio metodas
Rutulys H + 5 SD H - 2 SD
Ø 30 mm (111,7 ± 0,57) g <= 500 mm >=75 mm

VANDENS NEPRALAIDUMO TESTAS

Vakumas ne mažesnis nei 50 KPa
Laikas ne trumpesnis nei 30 s

Ne daugiau kaip 15%  nesandarių šovinių

Visą informaciją apie šovinio ir jo pakuotės ženklinimą bei šovinių pakavimo galimybes galite rasti šiame dokumente: