Giraitės ginkluotės gamykla investavo į papildomas priemones triukšmui sumažinti ir skleidžiamo triukšmo lygį sumažino penktadaliu

Siekiant išlaikyti kokybiškos produkcijos gamybą, vienas iš reglamentuojamų etapų yra jos išbandymas. Nepaisant to, kad jų metu sukeliamas triukšmas patekdavo tiek į dienos (60 dB), tiek į vakaro (55 dB) normas, Giraitės ginkluotės gamykla pastatė papildomą apsaugą nuo triukšmo. 

Įrengus papildomas garso nukreipimo užtvaras ir atlikus triukšmo matavimus nustatyta, jog pastarasis sumažėjo 21 procentu. Žvelgiant iš garso intensyvumo perspektyvos, tai yra itin reikšmingas sumažėjimas, o garso sienelės įrengtos naudojant perdirbtas medžiagas.  

Įvertinus tai, jog matavimai buvo atlikti bendrovės automobilių aikštelėje, gyventojus pasiekiantis garsas yra dar mažesnis. Palyginimui, tos pačios dienos matavimų duomenimis gatvės skleidžiamas triukšmas buvo beveik penktadaliu didesnis.