Saulės elektrinės pagamintos energijos panaudojimas ginkluotės gamyboje

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai jų įsigijimo būdai nyksta, o kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Siekdama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą, Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla nusprendė teikti paraišką pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą prašydama kofinansavimo investicijoms į 600 kW saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius ir taip pagerinti aplinkinių gyventojų gyvenamąją aplinką. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Projekto pavadinimas: AB GIRAITĖS GINKLUOTĖS GAMYKLA AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS.

Projekto vykdytojas: akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla.

Projekto tikslas: energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos: saulės elektrinės įrangos montavimo darbai.

Projekto vertė:  489.990 EUR.

Skirta parama:  249.394 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 metų liepos mėn. 21 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025 metų liepos mėn. 31 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.