Informacija visuomenei
Informacija visuomenei

INFORMACIJA VISUOMENEI

AB Giraitės ginkluotės gamykla – strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė. Pagal veiklos pobūdį ji priskirta didesnės rizikos grupei didelių avarijų atvejais. Jų metu įmonė turi veikti taip, kad būtų užtikrintas aukštas darbuotojų, rangovų, lankytojų, šalimais esančių pastatų ir aplinkos apsaugos lygis.

Vykdydama darbuotojų saugos ir aplinkosaugos standartus įmonė atsakingai siekia, kad poveikio aplinkai valdymas būtų neatsiejama verslo veiklos planavimo dalis.